Akademik Personel Şube Müd.

 

Tufan KARA 
Şube Müdürü V.

0216 333 35 63
tufan.kara@tau.edu.tr

 

Nevin GERGİN
Şef

0216 333 35 66 
gergin@tau.edu.tr

İrem SUNKUR
Bilgisayar İşletmeni

0216 333 35 69
sunkur@tau.edu.tr