Hakkımızda

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen; Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

- Akademik ve idari personelin atama, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,

- Akademik ve idari personelin maaş ve sosyal yardımları ile ilgili işlemleri yapmak,

- Akademik ve idari personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerini yapmak,

- İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

- Verilecek benzeri görevleri yapmaktadır.