Tüm Haberler

Üniversitemizde Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınavı 02.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz İdari Personeline yönelik Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereğince Üniversitemiz ile Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde 02.12.2023 tarihinde "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınavı" gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz 2023 yılı Aday Memurlar Temel Eğitim Sınavı 19.06.2023 tarihinde Üniversitemiz Derslikler Binasında gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin çeşitli birimlerine açıktan atanarak göreve başlamış olan aday memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55. maddesi ile "Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca; 05.06.2023-16.06.2023 tarihleri arasında "Temel Eğitim" düzenlenmiş olup, 19.06.2023 tarihinde Aday Memurlar Temel Eğitim Sınavı Üniversitemiz Derslikler Binasında gerçekleştirilmiştir.

Asli Devlet Memurluğuna Atanan Personelimizin Yemin Töreni Merasimi Yapılmıştır.

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde görev yapan "Asli Devlet Memurluğa"na atanan personelimiz için yemin merasimi gerçekleştirilmiştir. Personelimizin Yemin Belgeleri Üniversitemiz Genel Sekreteri Özgür Ali ŞİRİN, Genel Sekreter Yardımcısı V. Sebahat ÖZCAN ve Personel Daire Başkanı V. Harun CEYLAN'ın katılımlarıyla takdim edilmiştir.

2020 Yılı Aday Memur Temel Eğitim Sınavı 25.09.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde görev yapan aday memurlar için 07.09.2020-21.09.2020 tarihleri arasında Aday Memur Temel Eğitimi gerçekleştirilmiş olup, 25.09.2020 tarihinde Aday Memur Temel Eğitim Sınavı Derslikler binasında sosyal mesafeye kuralları dikkate alınarak yapılmıştır.

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ BAŞLADI

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapan  aday memura yönelik düzenlenen Temel Eğitim Programı bugün yapılan ilk ders ile başladı. 

İdari Personel Hizmet İçi Eğitim Programı Tamamlandı.

Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde 11 Şubat 2019 - 14 Şubat 2019 tarihleri arasında Sayıştay Denetçileri tarafından “Kamu İhale Mevzuatı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Harcırah Mevzuatı, Sayıştay Denetim Bulguları, Ek Ders Mevzuatı, Bilimsel Araştırma Projeleri ve Döner Sermayeli İşletmeler ile Sosyal Tesisler” konularında Üniversitemiz personelininde katılımı sağlandığı eğitim gerçekleşmiştir.